Dodatkowe informacje

Jeżeli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełno-sprawności lub stopniu niepełnospra-wności. Jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny pobiera rentę lub emeryturę należy dołączyć także decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury, a także 3 ostatnie renty /emerytury lub zaświadczenie z ZUS za ostatnie 3 miesiące.

 

Przyjmowane są tylko wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów !!

Ściągnij / Drukuj

WNIOSEK

Statut Fundacji Samotna Mama

Roczne Sprawozdanie Merytoryczne z działalności OPP za 2021  

 

 


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZ FUNDACJĘ „SAMOTNA MAMA”

 


REGULAMIN PRZYZNAWANIA  STYPENDIÓW SOCJALNYCH DLA STUDENTÓW PRZEZ FUNDACJĘ „SAMOTNA MAMA”

 


REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY
FINANSOWEJ  CELOWEJ

 

 


REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO PRZEZ FUNDACJĘ „SAMOTNA MAMA”

 

Copyright © 2014 Fundacja Samotna Mama | Designed by Free CSS Templates | Darmowe Szablony