Studiuj z Fundacją „Samotna Mama”
Fundacja „Samotna Mama”
funduje stypendia naukowe dla studentów

Jeśli spełniasz następujące kryteria:

1. pochodzisz z rodziny niepełnej lub wielodzietnej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,

2.jesteś słuchaczem studiów dziennych krajowych uczelni państwowych na kierunkach technicznych i me-dycznych lub Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości we Włocławku,
3. masz stałe zameldowanie na terenie Włocławka, powiatów: włocławskiego, lipnowskiego i radziejow-skiego jak również w gminie Kobiele Wielkie w województwie łódzkim,
4. nie ukończyłeś 25 roku życia

Zgłoś się osobiście do Biura Fundacji
przy ul. Okrężnej 21 w godz. 800-1600
lub zatelefonuj pod nr 542319170, 542314319.

Formy pomocy

Fundacja „Samotna Mama” informuje, iż może Pani wraz z dziećmi korzystać z następujących form pomocy świadczonej przez naszą Fundację:
1. Świadczenie socjalne
                (pomoc finansowa przyznawana 1 raz w roku)
2. Usługi stomatologiczne

                (na podstawie skierowania)
3. Usługi okulistyczne

                (na podstawie skierowania)
4. Dofinansowanie do okularów

                (na podstawie skierowania)
5. Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka

                (zapisy w marcu)
6. Kolonie dla dzieci w wieku 10 – 18 lat

                (zapisy w marcu)
7. Zabawa choinkowa

                (zapisy w październiku)
8. Porady prawne

9. Porady psychologiczne

                (na podstawie skierowania)
10. Stypendia dla studentów kierunków technicznych.

11. Doraźne korepetycje dla uczniów gimnazjów i szkół

                ponadgimnazjalnych.

Copyright © 2014 Fundacja Samotna Mama | Designed by Free CSS Templates | Darmowe Szablony