Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. Na Fundację można przeznaczyć 1% podatku. Nasz nr KRS to: 0000237535. Wszystkim którzy do tej pory oddali swój 1% podatku serdecznie dziękujemy!

Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), a więc – w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji – nie ma członków (jest bezosobowa). Jest przez to bardziej niezależna niż korporacja od osób fizycznych, o celu, majątku, zasadach działania decyduje jej twórca.

Copyright © 2014 Fundacja Samotna Mama | Designed by Free CSS Templates | Darmowe Szablony